,,აი ჭეშმარიტი ნიშნები ავადმყოფი მომაკვდავი ნაციისა''

აი ჭეშმარიტი ნიშნები ავადმყოფი მომაკვდავი ნაციისა:

— რასობრივი აღრევა.

— ოჯახების ნგრევა.

— ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი.

— ბავშვთამკვლელობა (აბორტები).

— ინფლაცია და საპროცენტო მონობა.

— უცხოთა ყოფნა, უცხო კულტურის, მტარებლის მატერიალიზმის.

— ჰომოსექსუალიზმი.

— რელიგია, წინააღმდეგობაში მყოფი ბუნების კანონებთან.

ადოლფ ჰიტლერი