კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ “სილქნეტს” “ჯეოსელის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე წინასწარი თანხმობა მისცა

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დღევანდელ სხდომაზე სსსილქნეტსშპსჯეოსელის“ 100%-იანი წილის შეძენის თაობაზე წინასწარი თანხმობა მისცა. კომისიამსილქნეტის მიერ ჯეოსელის 100%-ანი წილის შეძენასთან დაკავშირებით, 2018 წლის 6 თებერვლის გადაწყვეტილებით, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. წარმოების ფარგლებში კომისიის შესაბამისმა სამსახურმა საკითხის ამომწურავად შესწავლის მიზნით, რამდენიმე ეტაპიანი ბაზრის კვლევა და ანალიზი ჩაატარა. აღნიშნული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, კომისიამ გადაწყვიტა,  რომ მხარეებზე  დაკისრებული ვალდებულებების გათვალისწინებით, არ არსებობს კომპანია სილქნეტისთვის  ჯეოსელის 100 %-იანი წილის შეძენაზე  წინასწარ თანხმობაზე უარის თქმის საფუძველი.

 


მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის ანალიზის შედეგების მიხედვით აღნიშნული ტრანზაქციის შემაფერხებელი გარემოება არ გამოიკვეთა, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მომხმარებლების, აბონენტებისა და კონკურენტი ავტორიზებული პირების ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე, კომპანია ჯეოსელსა და სილქნეტს  მთელი რიგი ვალდებულებები დააკისრა. მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კომისიამ მხარეებს დავალა, რომ ნებისმიერ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც აბონენტების პირობებს შეცვლის, მომხმარებლებს ერთი თვით ადრე და  ინდივიდუალურად უნდა აცნობო. ცვლილებების შესახებ კომპანიებმა ასევე ერთი თვით ადრე უნდა შეატყობინონ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, რათა უწყებას საკითხის შესწავლისა და რეაგირებისთვის გონივრული ვადა ჰქონდეს.ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გათვალისწინებით, კომისიამ კომპანიებს დააკისრა ვალდებულება, რომ აბონენტებს არ შეუზღუდონ არჩევანის თავისუფლება და მათ დაუტოვონ შესაძლებლობა სხვა სერვისებისგან დამოუკიდებლად მიიღონ მათთვის სასურველი მობილური ან ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება გონივრულ, არადისკრიმინაციულ და ხელმისაწვდომ ფასად.რაც შეეხება საბითუმო მომსახურეობის ბაზარს, კომისიის მიერ დაწესებული სპეციფიკური ვალდებულებების გათვალისწინებით, მხარეები აღნიშნულ ბაზარზე  ვერ შეზღუდავენ კონკურენტ ავტორიზებულ პირებს, კერძოდ,  ვერ შეძლებენ საბითუმო მომსახურეობის ბაზარზე ფასებისა და პირობების გაუარესებას. რაც შეეხება საცალო მომსახურეობის ბაზარსსილქნეტისმიერჯეოსელისწილის შეძენის ტრანზაქცია ამ ბაზარზე არსებულ კონკურენციასთან  თავსებადია. 

 


შეგახსენებთ, რომ შპსჯეოსელმადა სსსილქნეტმა“,  შპსჯეოსელში“ 100%-იანი წილის გასხვისებისა და ამ წილის სსსილქნეტისმიერ შეძენის თაობაზე, კომუნიკაციებს ეროვნულ კომისიას თანხმობის მიღების თხოვნით 2018 წლის 6 თებერვალს მიმართეს. 

 

 

 

მსგავსი სიახლეები
Если бы не грузины – православные христиане, русским пришлось бы возводить «великую российскую стену» на Северном Кавказе – мнение
Конфликты и мирное сосушествование: глобальные вызовы и новая матрица международной безопасности
На базе клинической больницы имени Архангела Михаила, начал функционировать «Ärztezentrum: Georgisch-Deutsche Consilium»
Грузинские корни Петра Первого (video)
"Эти трагедии - не повод бояться жить и... кататься дальше... И любить Гудаури"- Таня Гончарова
"СОКАР Энержи Джорджия" устроило торжественную встречу лучшей спортсменке Грузии 2017 года по неолимпийским видам спорта, победительнице чемпионата Европы среди женщин и Чемпионата Мира по блиц шахматам 2017 года, Нане Дзагнидзе
Китай развивает свой уникальный бренд «Ланьчжоуская лапша с говядиной»
10 ноября страховая компания «IC groupг» (ай си группа) свой юбилей отметила вместе с застрахованными
На примере порта Поти для Грузии возникла опасность, потерять функцию евразийского транспортного коридора
На чемпионате Европы «Клуба операторов» Грузия вошла в лучшую десятку
19 октября в Грузии был организован курс повышения квалификации для грузинских и армянских имплантологов
В Пекине закрылся 7-й пленум ЦК КПК 18-го созыва
Китай создает "воздушный Шелковый путь"
18 октября в Китайской Народной Республике начнет работу XIX съезд ведущей и правящей Коммунистической партии Китая, самой большой по численности партии в мире – около 90 миллионов членов.
В галерее «Ахундов Хаус» проходит выставка 21-летней Фидан Алиевой «Все цвета радуги»
Компания "СОКАР Джорджия Петролеум" примет участие в восстановлении Боржомский леса
«В стране нет независимого суда» - судья не удовлетворит иск бывших акционеров «Тбилавиастроя»
Тяжба в связи с 67-миллионным имуществом, «подаренным» в период правления бывшего руководства, продолжается
67-миллионное имущество, «переданное в подарок» в период правления бывшего руководства и «подарок», тяжба по которому длится по сей день
Компания ,,Bredent Georgia" при успешном сотрудничестве с клиникой ,,New Dent XXI" в рамках 13-ого международного конгресса прoвела обучающий курс по имплантологии